Scholengroep Nieuw Zuid

“In verbinding werken aan talentontwikkeling”

Scholengroep Nieuw Zuid bestaat uit vier scholen in Rotterdam, te weten het Olympia College, Rotterdams Vakcollege De Hef, OSG Hugo de Groot en het Einstein Lyceum. Vier scholen op Zuid, elk met een onderscheidend karakter. De locaties zijn verbonden aan elkaar en maken proactief gebruik van elkaars kwaliteiten. De schakels hierin zijn de rector en de locatiedirecteuren van de vier scholen die regelmatig bij elkaar komen. Samen vormen zij de kerndirectie van scholengroep Nieuw Zuid en zijn zij de spil in de ontwikkeling van het openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid. De rector en locatiedirecteuren, maar ook de scholen zelf, krijgen hierin ondersteuning vanuit de stafafdeling. De goed gekwalificeerde stafafdeling bestaat uit een team van een onderwijskundig beleidsadviseur, HR-adviseur, controller, hoofd facilitaire zaken en een managementondersteuner.

Vanuit onze collectieve ambitie en de kernwaarden van BOOR geven wij vorm aan ons openbaar onderwijs, waarbij wij blijven streven naar kwaliteitsonderwijs. In een professionele schoolcultuur motiveren, stimuleren en inspireren docenten hun leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Om kwaliteitsonderwijs te blijven bieden in een veranderende samenleving, is het van belang om naar de toekomst te blijven kijken. De scholen van Nieuw Zuid spelen daar met het onderwijs op in en leveren een positieve bijdrage aan het Rotterdam van nu en morgen.

Het voortgezet onderwijs is een onderdeel van de schoolloopbaan van leerlingen. Wij onderhouden goede contacten met het PO om de overgang van basisschoolleerlingen naar het VO soepel te laten verlopen. Daarnaast streven wij ernaar om leerlingen voor te bereiden op een vervolgopleiding passend bij hun talenten en niveau, door een breed LOB-programma aan te bieden. In samenwerking met het vervolgonderwijs, NPRZ en het bedrijfsleven laten we leerlingen kennismaken met een zo breed mogelijk aanbod van onderwijs en arbeidsperspectief, zodat elke leerling weet wat er mogelijk is en ontdekt welke vervolgroute bij hem of haar past.

Menu