Naast de aandacht voor persoonlijke en cognitieve ontwikkeling, een professionele houding en kwalitatief goed onderwijs, komt onze collectieve ambitie voort uit een vijftal waarden, namelijk: aandacht, verbinding, betrokkenheid, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid.

Aandacht

Binnen scholengroep Nieuw Zuid is aandacht een van de kernwaardes. Wij geloven dat aandacht voor medewerkers, ouders en leerlingen ervoor zorgt dat wij het beste uit elkaar kunnen halen en dit ons sterker maakt. Medewerkers hebben aandacht voor elkaar en ondersteunen elkaar daar waar nodig. Zij hebben echter ook aandacht nodig van hun schoolleiding om zich te kunnen blijven ontwikkelen. De school en de ouders hebben aandacht voor elkaar, zodat zij aan kunnen geven wat de leerling nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. De school heeft aandacht voor de leerlingen, zodat leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Samen met de medewerkers ontdekt de leerling wat zijn kwaliteiten en talenten zijn en waar hij ondersteuning bij nodig heeft. Ook gaan zij met elkaar op zoek naar wat het beste bij de leerling past. Zowel in de schoolloopbaan als in de voorbereiding op het leven daarna.

Verbinding

Wij werken vanuit verbinding met elkaar op verschillende niveaus. Om deze verbinding te behouden, is open communicatie van belang. Elke school formuleert haar ambities, passend bij de koers en kernwaarden van BOOR en bij haar eigen schoolplan, met als doel om goed onderwijs te bieden en hierbij maximale kansen te creëren voor de jongeren in Rotterdam en omgeving. Hoewel de scholen van Nieuw Zuid opereren als zelfstandige eenheden, zijn zij achter de schermen wel met elkaar verbonden en leren zij van elkaars expertise en kwaliteiten.

Het bevorderen van verbinding met en participatie in de samenleving vinden de scholen van groot maatschappelijk belang. Bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs is er juist daarom ook aandacht voor de verbinding met de omgeving en het leren buiten de school zelf. De school wordt gezien als een ontmoetingsplaats, waarbij alle verschillende achtergronden en levensovertuigingen samenkomen. De nauwe samenwerking tussen medewerkers, ouders en leerlingen zorgt ook voor verbinding en is de basis voor een succesvolle schoolcarrière. Dit maakt het mogelijk dat elke leerling de school verlaat met een passend diploma.

Betrokkenheid

De medewerkers hebben interesse in elkaar en zijn betrokken bij waar de ander mee bezig is. Ieders kwaliteiten worden gezien, gewaardeerd en ingezet. We vinden het belangrijk om te weten hoe het met onze medewerkers gaat. Hierbij valt te denken aan een juiste privé-werkbalans, mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en de professionele ruimte om een eigen invulling te geven aan taak en verantwoordelijkheid.

De meningen van de leerlingen en ouders doen ertoe. Door een actieve leerlingenraad en MR voelen ouders en leerlingen zich daardoor betrokken bij hun school. Ook onze medewerkers zijn betrokken bij de school en de schoolgang van de leerlingen. Zij stimuleren het hoogst haalbare, passend bij de leerling en willen dat leerlingen zich gezien en gehoord voelen. We stimuleren onze leerlingen daarnaast om betrokken te raken bij de wereld om hen heen. Het doel is dat zij zich hier een gewaardeerd onderdeel van voelen, onder andere door hieraan hun bijdrage te leveren.

Nieuwsgierigheid

De scholen van Nieuw Zuid zijn scholen waarin wij openstaan voor de ander en nieuwsgierig zijn. Of worden gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn naar dat wat voor ons onbekend is en vervolgens de verschillen respecteren. Dit geldt voor zowel de medewerkers, als voor de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om verder na te denken over hoe zij het beste kunnen leren op hun eigen manier, hoe zij zich kunnen verbinden met de lesstof. Wij maken leerlingen nieuwsgierig om te ontdekken wat hun eigen interesses en kwaliteiten zijn en betrekken hier de omgeving bij.
Leren gebeurt niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Wij maken leerlingen nieuwsgierig naar wat er allemaal mogelijk is in en buiten de school, zowel nu als later. Op deze manier maken wij leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces, waarin wij als school, maar ook de ouders, de leerlingen ondersteunen bij hun zoektocht.

Verantwoordelijkheid

Als scholengroep zijn wij verantwoordelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Wij nemen deze taak ook serieus. Dit doen wij door planmatig te werken aan de hand van een kwaliteitscyclus, waarbij wij de tijd nemen om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, te evalueren en te verbeteren. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in de school. De rector en het bestuur zorgen ervoor dat zij voldoende zicht houden op de kwaliteit van het onderwijs van de scholen en sturen indien nodig bij.

Samen met ouders hebben wij een gedeelde verantwoordelijk voor de leerlingen en hun schoolgang. Niet alleen vinden wij dat de school en ouders verantwoordelijk zijn voor het leerproces van onze leerlingen, maar ook maken wij de leerlingen beetje bij beetje meer verantwoordelijk voor het eigen leren.

Menu