Binnen scholengroep Nieuw Zuid doet iedereen ertoe en wordt iedereen geaccepteerd zoals hij of zij is, onafhankelijk van achtergrond en levensovertuiging. Dit geldt voor onze medewerkers, voor de ouders en onze leerlingen. Op al onze scholen creëren wij een warme en prettige sfeer in een veilige omgeving, waar aandacht is voor elkaar, waar ieder zich goed voelt en het beste uit zichzelf kan halen. Wij dragen de visie van Stichting BOOR en zorgen met elkaar voor onderwijs dat bijdraagt aan de talentontwikkeling van iedere leerling.
De openbare identiteit van de scholen wordt benut en wij geloven dat onze scholen een afspiegeling zijn van de diverse samenleving waarin wij leven. Leerlingen leren wij hoe zij in gesprek kunnen gaan met elkaar over hun achtergrond en levensovertuiging en leren zich te verplaatsen in een ander. Op deze manier bereiden wij onze leerlingen voor op hun plek in een diverse samenleving.

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij een professionele houding hebben en dit uitstralen richting de leerlingen en ouders, maar ook dat zij zich inzetten om zich te blijven ontwikkelen. Om goed onderwijs te kunnen bieden, zijn goed geschoolde medewerkers nodig. Als scholengroep Nieuw Zuid faciliteren wij onze medewerkers hierin door een Nieuw Zuid Academie op te richten met een scholings- en cursusaanbod.

Lees meer over onze collectieve ambitie, onze doelen en de scholen in ons schoolplan:

Schoolplan scholengroep Nieuw Zuid 2020-2024

Menu