Olympia College

Het Olympia College is een openbare school voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO, VMBO-PrO, Entree-MBO 1 en ISK. Op deze school zitten jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het leren. Leren is namelijk niet voor iedereen even makkelijk, misschien ook niet voor jou? Daarom krijg je bij het Olympia College veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Ook wordt er goed gekeken naar jouw interesses en jouw mogelijkheden. Iedereen is ergens goed in! 

Onderwijs op maat 

Het Olympia College geeft intensief en uitdagend kwaliteitsonderwijs op maat waarin de leerling centraal staat. Je leert er, maakt vrienden en je bereidt je voor op de toekomst. Als het nodig is, krijg je extra ondersteuning. Voor alle leerlingen wordt een eigen passende leerroute samengesteld. Elke leerling heeft talent of aanleg en wil dat laten zien. Het Olympia College helpt je om je talent te ontwikkelen. 

Voorbereiding op werk

Omdat de leerlingen na het behalen van het diploma doorgaans meteen doorstromen richting werk, vormt stage een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het Olympia College. In de onderbouw doen leerlingen intern praktijkervaring op in een leerwerkplaats in de school. In de bovenbouw lopen de leerlingen stage buiten de schoolmuren. Ze kunnen daarvoor terecht in de verschillende TOP Academies. Daar leer je een beroep op de werkplek. Zo lopen bijvoorbeeld de leerlingen van de sector Zorg & Dienstverlening vanaf het derde leerjaar ook stage in het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC. Leren van je stage is leuk en zorgt ervoor dat de opleiding  perfect is afgestemd op je toekomstige baan. Als je toch een hoger niveau aan kunt, dan kom je op het Olympia in een vmbo-PrO klas. Tijdens je opleiding kun je dan doorgaan van praktijkschool naar het vmbo of Entree (niveau 1). 

Extra aandacht voor sport

Het Olympia schenkt ook veel aandacht aan sport, want dit is goed voor je concentratie. Naast de normale gymlessen organiseren we sportevenementen waar alle leerlingen aan meedoen. Bijvoorbeeld een voetbal- of basketbaltoernooi, schaatsen of streetdance. Ook organiseren we allerlei naschoolse sportactiviteiten.

Olympiaweg 395
3078 HT Rotterdam
T: 010-4835311
I: www.olympiacollege.nl

Menu